I 2009 var det full enighet om å etablere stasjon og gigantisk pendlerparkering her: – Tragisk at det ikke er på plass ennå

– Dette er det viktigste tiltaket for å hindre trafikk-kaos i sentrum. Det burde vært på plass for lenge siden.