Går mot en løsning på parkeringskaoset: – Etter min mening kom dette galt av sted helt fra begynnelsen av

En parkeringsnorm på 0,3 plasser per ansatt har skapt mye trøbbel med parkeringen ved skolen. Nå kan normen bli endret.