– Det er bare omregulering som skal til, så kan dette bygges

Flere utbyggere har kontaktet Ullensaker kommune for å få kommunen med på laget. De ønsker å bygge private omsorgsboliger.