Nye boliger med utsikt til tjernet

Ny bebyggelse ved Nordbytjernet er ikke hverdagskost. Nå planlegges det to nye utbyggingsområder.