Ullensaker vil ut av DGI

ØKONOMI: Målet må være å bruke de pengene man har mest mulig effektivt samtidig som man leverer gode tjenester til innbyggerne, skriver ordfører Tom Staahle i Ullensaker. Foto: Nina Skyrud

ØKONOMI: Målet må være å bruke de pengene man har mest mulig effektivt samtidig som man leverer gode tjenester til innbyggerne, skriver ordfører Tom Staahle i Ullensaker. Foto: Nina Skyrud

Artikkelen er over 1 år gammel

«Kjære venner», skriver Ullensaker-ordfører Tom Staahle i brevet til ordførerkollegene på Øvre Romerike der han opplyser at Ullensaker kommune nå skal behandle utmelding av Digitale Gardermoen.

DEL

Medlemskapet i det interkommunale samarbeidet om IKT kommer opp i Ullensaker formannskap allerede 14. mai for beslutning i kommunestyret den 21. mai. Dersom kommunestyret sier ja til utmelding, ryker om lag 30 prosent av finansieringen av det interkommunale ikt-samarbeidet. Men effekten av det kommer ikke før i midten av 2022. DGI-kommunene har nemlig tre års oppsigelsestid.

Staahle varslet allerede i november i fjor at han vurderte å ta Ullensaker kommune ut av det nærmere 20 år lange og i sin tid banebrytende samarbeidet.

Incitamentet til samarbeidet var å spare kostnader. Den digitale utviklingen på stadig nye områder har likevel ført til en mangedobling av kommunenes utgifter til ikt-investeringer og drift.

Ny direktør etter havari

I fjor tiltrådte Siw-Hege Gundersen som direktør etter et turbulent år i selskapet, der en outsourcing av driften til Tieto Norge havarerte, og selskapet måtte ta driften tilbake, til en nedslitt maskinpark. Tross dette utgangspunktet har DGI levert «utrolig stabilt», heter det i flere av kommunene.

– Synd

– DGI-samarbeidet har i det store fungert meget godt. Hvis de gjør alvor av dette, er det synd, men i så fall må vi søke andre samarbeidspartnere, sier Nannestad-ordfører Hans Thue.

Det er rådmennene som utgjør styret i DGI Gardermoen, og Hurdalsrådmann Kjttil Kokkim er styreleder. Han sier dette i en mail:

– I henhold til samarbeidsavtalen er det oppsigelsestid på tre år. utover dette tar vi saken til orientering da dette er en sak som skal til politisk behandling i Ullensaker kommune. Styret i DGI vil starte en vurdering av hvilke oppgaver og muligheter dette vil kunne medføre dersom kommunestyret i Ullensakler vedtar å tre ut av DGI.

– Må ha kortere avstand

I brevet til sine ordførerkollegaer sier Staahle blant annet dette: «kommunene står overfor store utfordringer i tiden framover. Ullensaker kommune er i ferd med å legge grunnlaget for en virksomhetsstrategi som gir våre medborgere gode og bærekraftige tjenester også i framtiden. Det arbeidet vil i stor grad avhenge av en innovativ og offensiv strategi rundt IKT og digitalisering. For å gi kommunen tilstrekkelig styringskraft er vi avhengig av at avstanden mellom politiske beslutninger og administrasjonens evne til å være kortere. Det betyr at måten vi organiserer oss i forhold til IKT må være annerledes enn i dag.

LES Vil ut av Digitale Gardermoen

LES DGI fikk 19,5 mill. etter kontrakthavari

LES Skyver vekst til 2019

LES Styret ber DGI granske Tieto-prosess

Artikkeltags