Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor. Eldre menn i grisgrendte strøk er gruppen som er mest skeptiske, viser undersøkelsen Respons Analyse har utført for Aftenposten. 42 prosent av de spurte som bor i landlige omgivelser mener innvandring er en trussel, mot 29 prosent i storbyområder.

Samfunnsviter og professor i sosiologi ved NTNU, Toril Aalberg, lar seg ikke overraske over hvem som er mest skeptiske.

– Dette er trolig knyttet til innføringen av en del muslimske tradisjoner og religionsutøvelse som mange føler er fremmed, sier hun.

Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller, der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur.

SSB-forsker Lars Østby sier innvandrere i større grad blir påvirket av norsk kultur enn omvendt.

– Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt. Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før.

(©NTB)