Under en inspeksjon utført av Statens strålevern og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) den 27. april ble den alvorlige feilen funnet i det operative lageret hos Ife.

Her blir atomavfallet fra reaktordriften lagret i brønner som går tre meter ned i bakken. Det er disse det nå er funnet vann og fukt.

– Inspeksjonen tok for seg hele lageret. Resultatet viste at det var funnet vann eller fukt i 33 av 84 brønner, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Til tross for funnet skal det ikke være fare for at det skal kunne lekke radioaktivt avfall ut i grunnen.

– Det er ikke fare for radioaktivt utslipp, men bygget er i en utilfredsstillende teknisk tilstand, slik det er nå.

LES OGSÅ: Fant fukt i radioaktivt lager

Vet ikke årsaken

– Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at det har kommet fukt inn i anlegget. Derfor har vi engasjert et uavhengig selskap som skal gå gjennom det byggtekniske og redegjøre for hvordan dette kan ha skjedd, fortsetter Huseby.

Miljøorganisasjonen Bellona kritiserer de interne rutinene hos Ife.

– Rutinene har ikke vært bra nok, det er helt åpenbart. Vi vil nå gjennomføre en komplett gjennomgang av våre rutiner, fortsetter han.

 

Ikke første gang

Tidligere er det også funnet fukt i det eldste lageret hos Ife på Kjeller. Da ble det gjennomført boring i grunnen for å sikre seg mot at det ikke hadde kommet radioaktivt avfall i grunnen.

– Tilstanden er ikke god nok ved våre lagre, men slik er situasjonen.

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram på onsdag fikk Ife, fem millioner kroner til å utarbeide nye lagringsplasser for det radioaktive avfallet.

– Dette viser at regjeringen tar dette på det største alvor og at man vil finne en løsning på problematikken, sier forskningsdirektør Atle Valseth.

Koster 12,8 milliarder

For løsningen på lagringsproblemene er ikke enkel. I en rapport som er utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet er kostnadene for et nytt anlegg for lagringen av atomavfallet 12,8 milliarder kroner.

– Det er enorme summer det er snakk om, men hva som blir den endelige løsningen er ikke tatt over natten. Dette er politiske prosesser som det tar lang tid å få ferdig, sier Huseby.

Den samme rapporten nevner også muligheten for å plassere avfallet i Sverige.

Der er de midt i prosessen med å bygge et anlegg for å takle det høyaktive avfallet. Problemet er at Sverige har vedtatt å ikke ta imot radioaktivt avfall fra andre land.

– Et poeng her er at Norge har cirka 17 tonn med avfall, mens Sverige har 12.000 tonn. Om vi kunne betalt én milliard for å sette avfallet vårt i et hjørne hadde vært den beste løsningen.

LES OGSÅ: Atomavfallet må bort så snart som mulig

 

Bellona sjokkert over sikkerheten

Nils Bøhmer i Bellona er sterkt kritisk til Ife og sikkerheten ved lagringsstedene på Kjeller.

– Da jeg fikk høre at det var funnet fukt i det operative lageret, ble jeg sjokkert, sier Bøhmer til Romerikes Blad.

Han er spesielt kritisk til de interne kontrollrutinene rundt lagringen av atomavfallet.

– Når det er Statens strålevern som oppdager det må man spørre seg selv hva slags internkontroll Ife selv bedriver og deres forståelse for sikkerheten. Slik jeg har fått det forklart holdt det å lyse med en lommelykt ned i en av brønnene for å se vannet.

Bøhmer mener at det burde blitt satt i gang undersøkelser da man fant fukt i det eldste lageret på Kjeller.

– Ife har en del veier å gå når det gjelder sikkerhetskultur. Nå håper vi at alle mulige undersøkelser blir utført for å finne årsaken til hvorfor det er fukt i brønnene.

– Ikke tatt ansvar

Bøhmer er klar på at det i lang tid og over mange regjeringer ikke er blitt tatt ansvar og igangsatt tilstrekkelige vedtak om lagring av atomavfallet.

– Jeg føler at man har skjøvet problemene over på hverandre, men også framfor seg. Ife kan ikke ta denne regningen alene, og regjeringen må på banen, slik at man får fortgang i prosessen rundt bygging av nye lagringsfasiliteter.

Bellona mener at driften av reaktoren må stoppe hvis ikke tilstrekkelige lagringsalternativer blir vedtatt.

– Driften ved Kjeller burde kanskje stoppes allerede til neste år hvis man ikke har kommet fram til hvor man skal lagre avfallet. Med drift som vi har i dag vil lagrene være fulle allerede tidlig på 2020-tallet, påpeker Bøhmer.

 

– Vi må finne en løsning på avfallet

Ordfører Ole Jacob Flæten er klar på at dagens løsning for lagring av atomavfall ikke er en god løsning.

– Det viktigste for oss var å få konstatert at det ikke er fare for utslipp av radioaktivitet til omgivelsene, sier Flæten.

Han er glad for åpenheten rundt problemene fra Ife.

– At det er avdekket fukt i et nytt lager er beklagelig, og det tyder på at Ife og Statens strålevern ikke har gode nok rutiner med kontroll av lagringen på Kjeller. Det er bra at Ife er åpen om forholdene og viser en proaktiv rolle får å løse utfordringene.

For Skedsmo kommune viser de siste hendelsene at dagens løsning for å lagre atomavfallet ikke er holdbar.

– Denne situasjonen understreker det Skedsmo tidligere har sagt. Vi må finne en permanent løsning for avfallet et annet sted enn på Kjeller, og dette understreker behovet for en fortgang i prosessen

Også Flæten ser det som positivt at regjeringen i revidert statsbudsjett nå bevilger ekstra midler til dette arbeidet.

FAKTA:

I november i fjor ble det funnet fukt i anlegget for historisk brensel hos Ife på Kjeller.

Det ble iverksatt undersøkelser for å finne ut om det var lekket ut avfall i grunnen under lageret, noe som ikke er påvist.

For to uker siden fant Ife fukt og vann i lageret som brukes av den nåværende reaktoren. Anlegget ble bygget i 1965.

Det var under en inspeksjon utført av Statens strålevern og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at feilene ble påvist.