Fraktet tre tonn slam flere mil på Romerike. Var trolig radioaktivt

Over tre tonn slam fra et atomlager ble kjørt til en gjenvinningstasjon uten nærmere sjekk. Innholdet var trolig radioaktivt.