Her bygges hemmelig hytte i Marka

Folk som har vært på tur i området har fått klar beskjed om å forsvinne fra stedet.