Ut med høner og golf på Hvam

MÅ KUTTE: Hvam videregående skole er Akershus fylkes tidligere landbruksskole.

MÅ KUTTE: Hvam videregående skole er Akershus fylkes tidligere landbruksskole. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvam videregående skole skal avvikle høns som husdyrproduksjon. Golfbanen må enten leies ut eller selges.

DEL

I dag fredag klokka 15, det vil si like før ansatte og elever går til en ukes vinterferie, ble fylkesrådmannens innstilling overfor politikerne publisert.

Hvam videregående skole, tidligere Akershus landbruksskole, skal avvikle høns som husdyrproduksjon.

Golfbanen skal leies ut eller selges, subsidiært avvikles med tilbakeføring av jordveien til landbruk.

Innstillingen i 12 punkter betyr at den 107 år gamle skolen i Vestre Udnes står overfor store endringer.

+ Hvam videregående skole avvikler høns som husdyrproduksjon.

+ Avtalen med Norsk genbank for verpehøns avvikles.

+ Svineproduksjonen nedskaleres og effektiviseres. Det vurderes om skolen fortsatt skal ha avlsbesetning.

+ Akershus fylkeskommune utarbeider et revidert byggeprogram for bygging av nytt grisehus i samsvar med nedskalert produksjon og effektivisert driftsform.

+ Gartneriet brukes i begrenset grad som pedagogisk arena og kan nedskaleres til å drive fram grønnsaksplanter for utplanting på friland.

+ Jordbruks- og skogbruksproduksjonene tilpasses kompetansemålene i læreplanen. Jordbruksproduksjonen tilpasses husdyrproduksjonene.

+ Gårdsbutikken avvikles, subsidiært nedskaleres til kun å selge egenproduserte varer i sesong eller i begrenset åpningstid.

+ Bygningsmasse, maskin- og utstyrspark skal gjennomgås med tanke på at noe kan avhendes.

+ Golfbanen skal leies ut eller selges, subsidiært at jorda tilbakeføres til relevante jordbruksproduksjoner.

+ Arbeidsorganiseringen og dimensjoneringen av styrken skal gjennomgås, i tråd med endringene som gjøres.

+ Skolen etablerer et økonomistyringssystem med internfakturering.

+ Hvam videregående skole skal i større grad utnytte potensialet ved Hvam Agroutvikling.

Saken kommer til politisk behandling i opplæringsutvalget 27. februar, siden i fylkesutvalget og fylkestinget i mars.

REKTOR: Per Corneliussen må være innstilt på en rekke endringer i driften ved Hvam i Nes.

REKTOR: Per Corneliussen må være innstilt på en rekke endringer i driften ved Hvam i Nes. Foto:

Artikkeltags