Byforsker Erling Dokk Holm ser på Lørenskog med et utenforstående blikk. Han mener at kommunen lever litt på nåde om man ikke tar grep i kommuneplanleggingen.

Dokk Holm mener at kommunen må bli urban, og at man må skape en mer levende by enn den sovende forstaden som han mener Lørenskog er i dag.

På tegningen øverst på siden så viser han hvordan han ser for seg at Lørenskog kan se ut i framtiden.

– Lørenskog er i dag hjem til en rekke logistikk- og industrivirksomheter. Svært mange av dem er lokalisert sentralt. Triadensenteret er i dagens versjon blitt et kjøpesenter med boliger på toppen. Det fungerer helt utmerket. Samme prinsipp kan anvendes på logistikk og industri. Tegningen viser hvordan Postens brevsenter og Coca-Cola ville sett ut med en boligby på toppen, forteller Dokk Holm.

Kan bli en hyggelig småby

For å gjøre sentrum i Lørenskog mer urbant og gi stedet en mer sentrumsfølelse, så mener han at man må tenke nytt i forhold til struktureringen av kommunen.

– Jeg tror at flere av stedene hvor det i dag er villabebyggelse, bør gjøres om til blokker. Det må bli plass til flere mennesker, og derfor kreves det også at det bygges i høyden. Det burde ikke være noe problem å bygge blokker på ti etasjer, sier han.

Han legger til at Lørenskog aldri kommer til å bli Grünerløkka, men mener at dersom man tar de riktige grepene så kan man få en småby med et eget særpreg. Dokk Holm mener at Lørenskog burde få enda flere arbeidsplasser.

– Jo, flere arbeidsplasser, jo, flere folk trekkes til kommunen, sier han.

Han hadde lite kjennskap til Lørenskog før han ble spurt av kulturhussjef Ola Beskow på Lørenskog hus om å komme med noen tanker om kommunen.

– Jeg hadde bedre kjennskap til Lillestrøm enn jeg hadde til Lørenskog. Og slik tror jeg det er for mange som bor i Oslo. En av de viktigste grunnene til at Lørenskog ikke er kjent for mange, er at det ikke går skinnegående kollektivtrafikk dit. T-bane til Lørenskog er helt avgjørende for kommunens identitet. Det er med på å sette kommunen på kartet, sier Dokk Holm.

Tar samfunnsdebatten

Kulturhussjef Ola Beskow på Lørenskog hus tok kontakt med Dokk Holm i våres.

– Vi som publikumssted kan spille en rolle i debatten om kommuneplanlegging som rådhuset ikke kan, og dersom vi kan bidra i debatten gjør vi gjerne det, sier Beskow.

På møtet i kveld kommer blant annet rådmann Ragnar Christoffersen og kommunens strategi- og plansjef Jannike Hovland, og det vil bli gitt informasjon om hvordan kommunen ligger an med den nye kommuneplanen.

Beskow mener det er lett å gå i forsvarsposisjon når det kommer noen utenifra og ser på kommuneplanlegging.

– Jeg tror man må være åpne fra innspill også fra folk utenfor Lørenskog, sier han.

Stadig vekk får han spørsmål fra folk som tar toget til Lørenskog stasjon og skal besøke Lørenskog hus. De finner ikke fram, og ifølge Beskow er ikke det rart.

– Stasjonen ligger jo ikke i sentrum, og dette er et problem for kommunen, og sentrumsfølelsen, sier Beskow.