Jan sa fra om vannstanden for tre år siden – nå er kjelleren ubeboelig

Kommunen mente det ikke var nødvendig å utrede grunnvannssituasjonen.