Opprørt over at tilbudet legges ned: – Det går utover omsorgen for mor og barn etter en fødsel

Helsestasjonen skal flyttes. Mona Hole mener kommunen bør beholde et lavterskeltilbud for nybakte mødre.