Del abonnementet ditt med familien! 

Helsepartiet vil bekjempe veksten i helsebyråkratiet, ha mer pasientbehandling og jage New Public Management, økonomenes styringsmodell, ut av norsk helsevesen.

– Bent Høie gikk til valg på noe av det samme, men han har ikke fått det til i ministerposisjon. Han sitter igjen med røykpakkene og det usunne ved sjokolade. Det viser hvor makten i norsk helsevesen sitter: I de massive helseforetakene, ikke på toppen av Helsedepartementet, sier Lise Askvik og Anita Borgvang. Innen året er omme må de ha 5000 underskrifter for å få partiet lovlig registrert. Sist helg kom nærmere 300 nye underskrifter på plass.

De to har selv ingen ambisjoner om å toppe liten:

– Nei, våre listetopper vil være fagfolk med godt innblikk i helsevesenet. Hvem de vil være, er for tidlig å si, sier Lise Askvik.

Vil ha oppgjør

– Hvorfor et eget parti, alle partier har jo helse på programmet?

– Vi har prøvd både Arbeiderpartiet i posisjon og nå Høyre. Det låter helt likt. Vi trenger et politisk oppgjør om selve maktkonstellasjonen i helsevesenet. Det er et sterkt behov for å løfte den sektoren som er grunnmuren for ethvert menneske og dermed for samfunnet. Helsesektoren er blitt en sparesektor i stedet for en investeringssektor, i dag bruker legen 44 prosent av tiden sin på pasienten og hele 56 prosent av tiden går med til dokumentasjon med utgangspunkt i økonomisk måloppnåelse. Det er ikke å sette pasientens behov i høysetet. Tallet under streken er blitt det viktigste, ikke å gi pasienten den optimale behandlingen. Vi ser også at dagens fokus fører til at noen diagnoser er mer «pop» enn andre, rett og slett fordi de genererer mer penger inn i sykehuset. Det grelleste utslaget av økonomitenkningen er kanskje Kinsey-rapporten som fortalte at man kunne spare 900 millioner kroner på å slå sammen sykehus i Oslo – mens gjennomføringen sprakk med hele seks milliarder, sier Askvik.

Helsepartiet vil også ha rehabilitering høyere opp på agendaen:

– I dag er det for lite rehabilitering i rehabiliteringen.

– For få senger

Duoen bestrider ikke at Norge er i verdenstoppen når det gjelder helsevesen.

– Mye fungerer bra, men det skulle da også bare mangle i verdens rikeste land. Men Norge har de lengste helsekøene i forhold til hele Europa. Antall sykehussenger er halvert de siste 25 år. Vi har nå bare 10.800 sykehussenger, og beleggsprosenten er på 93–94. Verdens helseorganisasjon anbefaler 85, nettopp for at sykehusvesenet i landet skal kunne ta av for en epidemi. Fokuset på økonomi som styringsmodell ødelegger det som kan bli optimalt. Helsevesenet er den aller viktigste sektoren for folk, og som skattebetalere har vi lov til å forvente at fokus er å yte tjenester til befolkningen – i stedet er sykehusene blitt økonomiske resultatenheter, lojaliteten har havnet hos systemet i stedet for hos pasientene. Det vil vi ha en endring på: Pasienten i sentrum.

Partilogoen er klar: En omvendt pyramide.

Lise Askvik har tidligere hatt stor suksess med å fronte kampanjen for rekonstruksjon av bryst etter kreft. Ventetiden er minimalisert fra å være flere år.

– Hva om dere ikke kommer i mål med 5000 underskrifter?

– Det gjør vi. Og hvis vi ikke skulle lykkes, har vi alle fall deltatt i debatten. Den trengs. De flotte helsearbeiderne som jobber for pasientene fortjener et system som har lojaliteten sin hos pasientene.

Fakta

  • Helsepartiet (tommel opp):
  • Arbeidsmoralen til de helseansatte.
  • Pakkeforløp for kreftpasienter.
  • Mer dagkirurgi gir raskere resultater.

Fakta

  • Helsepartiet (tommel ned):
  • Norge har Europas lengste helsekøer.
  • Underbemanning i pasientbehandlingen.
  • Støttefunksjoner borte, fagfolk blir kontorister.