Stoler ikke på norske leger

Polakker i Norge føler at de ikke blir tatt på alvor, og at de av den grunn ikke får samme hjelp som i hjemlandet, ifølge en ny studie.

Polakker i Norge føler at de ikke blir tatt på alvor, og at de av den grunn ikke får samme hjelp som i hjemlandet, ifølge en ny studie. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Polakker kjøper helsetjenester i hjemlandet, viser en ny studie.

DEL

Vinteren 2013/2014 satt Johan Fredrik Rye, professor i sosiologi og Jakub Stachowski, stipendiat i sosiologi ved NTNU seg ned og snakket med 11 arbeidsinnvandrere fra Polen. Studien har nylig blitt publisert i Nordisk tidsskrift for helseforskning. Målet var å finne ut hvordan arbeidsinnvandrerne opplevde det norske helsevesenet.

Resultatet: Norske leger oppfattes som passive og mindre kompetente enn polske leger.

De reiser flere ganger i året tilbake til hjemlandet for kjøpe private helsetjenester der, helsetjenester de stoler mer på. Alle polakkene som er intervjuet har bodd i Norge over lengre tid, har fast arbeid og er en del av den norske folketrygden.

Mister legitimitet

– Resultatet er at østeuropeerne har et betydelig underforbruk av norske helsetjenester, til tross for at de betaler de samme skattene som norske statsborgere og har de samme rettighetene til medisinsk bistand.

For den norske velferdsstaten betyr det store innsparinger, men samtidig at den mister legitimitet blant innvandrerne, skriver Rye og Stachowski i et debattinnlegg på dagbladet.no.

Vi har et veldig godt helsevesen, og at folk fra andre kulturer mener noe annet skal de få lov til.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Frp

Det bor i dag ca 180.000 polakker i Norge. Forfatterne tror at forklaringen på mistilliten ligger i kulturelle forskjeller.

Polakkene er vant til å gå til en lege og få beskjed om hva som må gjøres videre. I Norge er normen et samarbeid mellom fastlegen og pasient. Ifølge studien mener polakkene at de norske legene fraskriver seg ansvaret for diagnostiseringen.

Språklige barrierer blir også tatt opp som en mulig grunn til den lave tilliten.

 – Polakkene er også skeptiske til de norske egenandelene for primærhelsetjenester. Fra hjemlandet er de vant til offentlige helsetjenester uten egenandeler.(...)De føler egenandelene på fastlegekontorene omgjør konsultasjonen til en økonomisk transaksjon. Helse blir noe man kjøper.

Saken fortsetter under bildet.

Oslo  20150611.
Bård Hoksrud på vei til møte med partiledelsen torsdag ettermiddag angående Syria-flykningene. 
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Oslo 20150611. Bård Hoksrud på vei til møte med partiledelsen torsdag ettermiddag angående Syria-flykningene. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto:

Det er ikke bare negative opplevelser polakkene har med det norske helsevesenet. Med kontakt med spesialhelsetjenesten eller ved innleggelser på sykehus føler de seg bedre ivaretatt, enn hva de gjør i hjemlandet. I begynnelsen av et svangerskap er flere av dem som ble intervjuet skeptisk til helsetilbudet ved svangerskap. De mener blant annet det er for få kontroller og tas for lite prøver, men etter fødsel endrer mange mening.

- Bruker valgfriheten

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener at polakkenes mistillit til det norske helsevesenet ikke er et problem for velferdsstaten, og påpeker at polakkene bare benytter seg av valgfriheten.

– Vi har et veldig godt helsevesen, og at folk fra andre kulturer mener noe annet skal de få lov til. De skal også få lov til å oppsøke helsetjenester i hjemlandet, det er valgfriheten. Dette belaster også det norske helsevesenet mindre.

Hoksrud legger til at man skal ha respekt for at folk fra andre kulturer ser på norsk helsevesenet annerledes, Han mener også at egenandelsprisen på helsetjenester ikke er dyrt for den som har jobb, men at det kan være dyrt for enkelte grupper som minstepensjonister og uføretrygdede.

– Det er derfor vi har et tak på egenandelen. Vi har et godt helsevesen, selvsagt har vi noen utfordringer, men vi skal ikke tilpasse helsevesenet etter denne gruppen, uttaler Bård Hoksrud. (ANB)

Artikkeltags