Gå til sidens hovedinnhold

Er ønsket som en avdeling under Ahus

Artikkelen er over 3 år gammel

Både Nes eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nes er positive til at Kongsvinger sykehus overføres til Ahus.

Med det støtter de rådmannens innstilling til høringsuttalelse om framtidig sykehustilhørighet for Kongsvinger sykehus.

I uttalelsen heter det at Nes kommune er fornøyd med Kongsvinger sykehus som lokalsykehus og Ahus som områdesykehus, slik det fungerer i dag.

Les også: – Uforståelig at Helse Sør-Øst kan komme opp med et slikt elendig forslag

«På denne måten får Nes kommune ett sykehus å forholde seg til når det gjelder avtaler, møtevirksomhet og andre administrative forhold», heter det videre  i forslaget til høringsuttalelse.

Rådmannen er også opptatt av at Nes kommune vil ha en avgjørelse nå, med hensyn til sykehustilhørighet for sine innbyggere. Det er ikke ønskelig at den endelige avgjørelsen utsettes til 2019.

Saken sluttbehandles i kommunestyret 30. mai.

Kommentarer til denne saken