Det mener stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Han reagerer sterkt på nyheten om at politiet ved Oslo Lufthavn ikke har kapasitet til å utstede nødpass ved hovedflyplassen i helgene nå i sommer. De begrunner nødpass-nektet med at andre og viktige oppgaver må prioriteres.

– Det er da folk reiser

– Sånn kan vi selvsagt ikke ha det. Denne saken kommer jeg til å be justisministeren rydde opp, sier han, og understreker at han forstår at politiet har andre oppgaver det er viktig å prioritere.

– Jeg skal ikke kritisere det lokale politiet på Gardermoen. Her er det noe med selve organiseringen som er riv ruskende galt, mener han, og fortsetter:

– Jeg kunne kanskje akseptert at man ikke fikk utstedt nødpass på hverdager om vinteren, men i helgene om sommeren? Det er jo da folk flest reiser. Da må de få nødpass hvis de trenger det.

Myrli tror et slikt pass–nekt bidrar til å gi folk flest et negativt inntrykk av politiet.

– Men folk skal ha en positiv oppevelse av politiet.

Selvfinansierende

Stortingsrepresentanten peker også på et annet poeng:

– Må folk ha nødpass så betaler de jo for det. Ordningen med nødpass er selvfinansierende, og da er det i prinsippet ingen grunn til ikke å kunne utstede dem også i helgene.

– Mener du andre enn politiet burde kunne stå for utstedelse av disse passen?

– Det synes jeg vi skal være åpne for å diskutere. Et pass er et viktig dokument, og jobben kan ikke settes ut til hvem som helst. Men om det kan finnes andre instanser som kan gis denne oppgaven synes jeg vi om nødvedig skal se på. Og akkurat ved Oslo Lufthavn er delt tilgang til andre myndighetsressurser som kanskje kan brukes.

Myrli tar saken til Stortinget i form av et skriftlig spørsmål ministeren må svare på i løpet av en uke.

– Jeg håper han kan sørge for at det tas grep slik at det vil være mulig å få nødpass på flyplassen i helgene i sommer likevel.

Her er spørsmålet Myrli har sendt justisminister anders Anundsen (Frp):

I følge oppslag i Romerikes Blad 11. juni 2016 vil politiet ved Oslo Lufthavn på Gardermoen ikke utstede nødpass i helgene fra 10. juni til 28. august. Det høres jo helt utrolig ut at det ikke vil være mulig å få nødpass i sommerferien – altså i den perioden flest skal ut å reise.

Medfører dette riktighet, hvordan vurderer justisministeren i så fall situasjonen, og kan han love de reisende at det også i sommer vil være mulig å få utstedt nødpass på Gardermoen?