– Dette er tragisk

– Vi forsøker jo å holde vårt gravsted pent, men omgivelsene er mildt sagt lite oppløftende.