De siste dagene har representanter fra regjeringen vært på signingsferd og delt ut penger land og strand rundt i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan.

Dokumentene offentliggjøres ikke før fredag 7. april, men lekkasjene har allerede vært mange. I går møtte statsminister Erna Solberg (H) og hennes kumpaner pressen på Oslo S. Der lovet hun at det skal brukes 1.000 milliarder kroner spesielt på jernbane og vei de neste 12 årene.

Ny Fetsundbru over Glomma er imidlertid ikke blitt nevnt med ett ord. Det til tross for at prosjektet fra tidligere ligger inne med 3 milliarder kroner og en byggestart i perioden 2018 til 2023 i gjeldende transportplan.

– En skandale!

At det har vært total stillhet rundt prosjektet foran årets rullering, bekymrer ordfører John Harry Skoglund.

– Dras prosjektet enda lenger ut i tid, eller i verste fall tas ut av planen, er det en skandale, og i så fall århundrets bløff, sier Skoglund til Indre Akershus Blad.

Fra kontoret sitt i Fet rådhus ser han hver dag ned på den stillestående køen over Fetsundbrua. Torsdag morgen sto køen bakken på Kringen og over brua fram til klokken 09.

Denne illustrasjonsvideoen viser hvordan ny Glomma-kryssing kan bli seende ut. Statens vegvesen presiserer at deres anbefaling om gang-/sykkelbane på brua og «helt» kryss ved Jan Steneruds vei foreløpig ikke er vist på tegninger og film, men kun omtalt og beskrevet i plandokumentene. ILLUSTRASJONSVIDEO: SWECO AS FOR STATENS VEGVESEN

– Største pressområdet i Norge

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kjørt land og strand for å fortelle om nye veiprosjekter, men jeg har ikke registrert at han har kjørt gjennom Fet – i hvert fall ikke i rushtida. Vi snakker om det største pressområdet i hele Norge. Køen blir lengre og lengre for hver dag, sier Skoglund.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap), som selv sitter i transportkomiteen på Stortinget, støtter ordføreren fullt ut. Han forutsetter at Glommakryssings-prosjektet fortsatt ligger inne med både midler og tidsplan.

– Flaskehals nummer én

– Fetsundbrua er flaskehals nummer én på Romerike. Her er en akutt situasjon som må løses. Folk har problemer med å komme seg på jobb, og de har ingen alternativer på veien, sier Myrli til Indre Akershus Blad.

De to Ap-politikerne har friskt i minnet uttalelsene fra Frps Bård Hoksrud i Indre Akershus Blad etter at Glommakryssing kom inn i NTP for fire år siden.

«En ny, ferdig utbygd Fetsundbru i 2022 er fullt mulig å få til om man klarer en byggetid på fem år», sa daværende samferdselspolitiske talsmann i Frp til lokalavisen.

– Vi ble kritisert for ikke å ha fått brua på planen tidligere, men vi visste at dette ville ta tid. Etter at Høyre og Frp kom i regjering, har vi ikke hørt ett ord om framskynding av prosjektet. Nå er det merkelig stille i forhold til transportplanen også, sier Myrli.

De fullstendige dokumentene i Nasjonal Transportplan legges fram fredag 7. april.

I juni skal planen vedtas.

Indre Akershus Blad har forsøkt å få tak i informasjon rundt NTP og Glommakryssing – uten å lykkes.