Elvekongen kan bli satt på land

TRENGER DISPENSASJON: Elvekongen, her fotografert  i Ua i Uvesund, ikke langt fra Vormsund.

TRENGER DISPENSASJON: Elvekongen, her fotografert i Ua i Uvesund, ikke langt fra Vormsund. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

MS Elvekongen risikerer å ikke kunne seile i sommer. Årsaken er at båten ikke har fått utslippstillatelse.

DEL

Nes kommune har nylig avslått søknaden om utslippstillatelse for kloakk ved seiling på Glomma og Vorma.

Dispensasjon

Elvekongen AS har nå klaget på avslaget. I brevet beklager styreleder Dag Anders Helle at søknaden kan oppfattes som at båtselskapet søker om permanent dispensasjon fra forskriftene i forurensningsloven.

Dette er ikke tilfelle. Selskapet søker kun om midlertidig dispensasjon for sesongen 2017.

Tett tank tar tid

– Vi er innforstått med at båten vil måtte installere tett tank for oppsamling av kloakk. Problemstillingen vår nå er at dette vil ta litt tid, skriver Helle.

Uten dispensasjon har ikke Elvekongen mulighet til å seile. Fordi det er en del bookinger allerede håper selskapet at formannskapet kan behandle saken i sitt møte 23. mai.

– Har hatt nok tid

Det vil bli gjort, men det ser mørkt ut for Elvekongen dersom politikerne følger anbefalingen til rådmann Johnny Pedersen. Han vil opprettholde vedtaket om avslag på utslippssøknaden.

Rådmannen viser til at Elvekongen ble innvilget midlertidig utslippstillatelse for sesongen 2002 og at at fokuset på miljøtilstand og brukerinteresser til vassdrag har økt betydelig de siste 10 år.

«Elvekongen AS ble etter skipskontroll den 29. juni 2001 pålagt av Sjøfartsdirektoratet å installere tett tank for oppsamling av kloakk. Elvekongen AS har vært kjent med problemstillingen i lang tid og hatt tid til å planlegge og å installere en slik innretning. Rådmannen mener det er vanskelig å skulle se at det foreligger «særlige grunner» som tilsier at Elevkongen kan innvilges dispensasjon for sesongen 2017», heter det i saksframlegget.

Artikkeltags