Gårdsstrid avgjort i Høyesterett

Den tidligere eieren måtte gi fra seg gården. Nå har han fått Høyesteretts medhold i at han har odelsrett til den.