Det sier verneombud Randi Nymoen-Jahren ved Gardermoen politistasjon.

– Det har kommet nye sykmeldinger etter arbeidsbelastningen som var i helgen. Da var det opp mot tre timers ventetid og antydning til slagsmål i passkøene, sier hun til rb.no.

– Fredag vil ingen grensekontrollposter vær åpne dersom ledelsen ikke følger vårt krav, sier hovedverneombud for politiet på Romerike, Audun Martinsen til RB.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Dette er det siste vi ønsker. Vi håpet at situasjonen skulle bedre seg da vi slo alarm tidligere i sommer, men situasjonen har bare blitt enda verre, sier Nymoen-Jahren videre.

Har gitt ledelsen frist

I sommer har det vært problemer med liten bemanning for politifolkene som kontrollerer pass på Oslo Lufthavn. Situasjonen har ført til lange vakter for politibetjentene som skal kontrollere passene, og lange køer for reisende både inn og ut av landet.

De ansatte har ifølge Nymoen-Jahren gitt ledelsen i Øst politidistrikt en frist fram til fredag 9. september om å innføre en rulleringsordning i passkontrollen. Der man skal jobbe en time på og en time av.

Audun Martinsen, hovedverneombud for politiet på Romerike, sier til RB at de ikke ønsker å spekulere i hva slags konsekvenser en grensestenging vil medføre.

– Arbeider seg syke

Verneombud for de sivilt ansatte i politiet på grensa, som kun ønsker å bruke fornavnet sitt Lars, sier at lojaliteten til arbeidet er så sterk hos de ansatte at de kvier seg for å ringe inn når de er syke.

– Da vet de at det går direkte utover kollegene sine, sier han.

Nymoen-Jahren forteller at passkontrollørene på de verste dagene sitter fem timer i grensekontrollen uten mulighet for pause.

– Folk arbeider seg syke, sier hun før hun legger til.

– Det er viktig å få med seg at dette ikke er en aksjon fra vår side, men vi må få en forsvarlig arbeidsdag.

Bare onsdag måtte hun skrive tre avviksmeldinger på Gardermoen.

Mangel av personell i skranken, mangel av personell på grenseposten i tillegg til at det var oppdrag patruljen ved politistasjonen ikke rakk å utføre.

– Vi løper beina av oss for å rekke over alt, forklarer hun.

14 nye stillinger

Av de 14 stillingene som ble tildelt Gardermoen politistasjon søndag vil enkelte av dem satt inn i turnus fra torsdag.

– Det vil kanskje hjelpe på arbeidsbelastningen akkurat nå og ut året, men fra 31.12 vil vi være tilbake til samme bemanning som nå, sier Nymoen-Jahren.

– Dette har vært et problem i mange år. Man bare skyver problemet foran seg. Nå må det bli tatt ansvar, sier Lars på grensa.

Under RBs intervju med verneombudene kommer det tilfeldigvis en ansatt fra grensekontrollen forbi etter en kort lunsjpause.

– Back to hell, sier hun før hun går videre.

– Det illustrerer godt situasjonen blant de ansatte, kommenterer Lars.

 

Møtes torsdag

Politimester Jon Steven Hasseldal og vernetjenesten møtes torsdag til samtaler, men allerede onsdag kveld fortalte han om nye tiltak sammen med justisminister Anders Anundsen.

– I tillegg til de 14 nye stillingene vil vi få inn ekstra helgevikarer for å få unna helgetoppene på flyplassen. Vi har også iverksatt tiltak for å rotere på de ansatte som sitter i passluken, sier han til NTB.

Han er derimot ikke bekymret for sikkerheten, som de ansatte har uttrykt.

– Jeg er bekymret for at presset på dem som sitter i grensekontrollen blir for stort, sier han.

FAKTA:

  • I sommer slo vernetjenesten ved politiet på Gardermoen alarm om arbeidsforholdene.
  • Beregninger gjort av ledelsen ved politistasjonen anså behovet til å være 230 ansatte i sommer. Det reelle tallet var så lavt som 150 ansatte.
  • Kravet fra vernetjenesten er at det nå skal bli to ansatte per grensekontrollboks med rullering blant de ansatte. Det vil si at de jobber én time på og én time av.
  • Kommer dette på plass innen fredag, vil de heve vedtaket om stenging.
  • Det er etter arbeidsmiljøloven paragraf 6-3 at de nå har gått til dette skrittet. Les mer om arbeidsmiljøloven her!