SAS-piloten er nå dømt til fem måneder ubetinget fengsel. Flygeren møtte i Drammen tingrett i en tilståelsessak onsdag.

Dommen er ikke rettskraftig.

Ifølge dommen ble piloten stoppet i en tilfeldig promillekontroll på Oslo Lufthavn i vår. Flygeren skulle fly et SAS-fly på en internasjonal strekning.

Promillen ble målt til 0,64. Promillegrensen for å fly er 0,2.

– Politiet hadde tatt besetningen på dette flyet ut til en rutinemessig promillekontroll. Kontrollen ble utført ved «gaten», før siktede hadde kommet om bord. Utåndingsprøven som ble tatt av siktede klokken 06.12 over lovlig verdi. Blodprøver ble tatt av siktede klokken 06.38 og 06.39, og klinisk undersøkelse startet 06.45. Legens konklusjon var «ikke påvirket», heter det i dommen.

 

Analyseresultatet av de utvidede prøvene forelå i sommer, og viste altså en minsteverdi 0,64 promille i blodet. I rapporten fra den sakkyndige ble det vurdert at pilotens alkoholkonsentrasjon ved tjenestens oppstart var minst 0,92 promille,  fortsetter dommen.

Flygeren har innrømmet å ha drukket alkohol, og ifølge SAS jobber ikke piloten lenger for dem.

Piloten fikk valget mellom å si opp med sluttpakke, eller bli oppsagt. Det første ble valgt.