Nå har departementet valgt side for ny rullebane

Trafikkøkning: Avinor vil ha Stortingets fullmakt til å bygge tredje rullebane, øst for dagens østre bane. Trafikken nærmer seg det dobbelte av flytrafikken ved flyplassåpningen for snart 19 år siden.

Trafikkøkning: Avinor vil ha Stortingets fullmakt til å bygge tredje rullebane, øst for dagens østre bane. Trafikken nærmer seg det dobbelte av flytrafikken ved flyplassåpningen for snart 19 år siden.

Artikkelen er over 3 år gammel

Samferdselsdepartementet mener tredje rullebane på Gardermoen må bygges på østre side av hovedflyplassen.

DEL

– En strålende nyhet. Denne avklaringen har vi ventet på. Når en ikke nøyer seg med to rullebaner, er det bra at man avklarer hvor den tredje skal komme, skriver Nannestad-ordfører Hans Thue i en melding til Romerikes Blad.

I et brev til Avinor skriver samferdselsdepartementet følgende:

«Samferdselsdepartementet legger til grunn at videre planlegging etter plan- og bygningsloven skal baseres på østre alternativ. Avinor må sammen med Ullensaker kommune avklare hvilken planform og planprosess som bør benyttes.»

Departementet mener det i utgangspunktet ikke er behov for statlig plan når lokaliseringsalternativet er avklart, men ber om en tilbakemelding på dette. Videre heter det:

«Samferdselsdepartementet vil ta stilling til spørsmålet om bygging av en tredje rullebane på Oslo lufthavn når det eventuelt foreligger en konsesjonssøknad etter luftfartsloven.»

Artikkeltags