Fersk statistikk viser at innbyggertallet på Romerike har steget med 6.675 de siste 12 månedene.

Størst vekst har Ullensaker. Der har innbyggertallet økt med 1.618.

Bare én kommune har nedgang i innbyggertallet: Hurdal. Siden utgangen av tredje kvartal i fjor er det blitt 88 færre hurdølinger.

Sjekk din kommune i den interaktive grafikken over og lenger ned i saken.

Veksten avtar

Generelt viser statistikken at tallet på antall fødsler går ned, i tillegg har en minkende innvandring ført til nedgang i folkeveksten i Norge.

Det bodde 5.323.900 mennesker i Norge 1. oktober i år, ifølge SSB. Folketallet vokste med 11.600 i 3. kvartal og er den svakeste veksten siden 3. kvartal i 2006.

I 3. kvartal i år ble det født rundt 14.800 barn, mens rundt 9.500 personer døde. Det ga et fødselsoverskudd på 5.300. Tallet på antall fødte var nærmere 300 lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, og antall fødsler har gradvis gått ned de siste årene. Samtidig var det nærmere 100 flere dødsfall i samme kvartal.

Det er nedgangen i antall innvandringer som bidrar mest til nedgangen i folkeveksten i Norge. I 3. kvartal innvandret 15.600 personer til landet. Det er 1.200 færre enn samme kvartal i fjor, og man må tilbake til 2006 for å finne lavere tall for samme kvartal.

Oslo vokser mest

9.300 utvandret fra Norge i 3. kvartal i år, rundt 600 færre enn i fjor, og nettoinnvandringen endte på 6.300.

Folkeveksten var størst i Oslo, der folketallet økte med 3.400. Den sterke veksten henger sammen med et stort fødselsoverskudd og et solid innflyttingsoverskudd. 2.500 ble født, 960 døde, 15.800 flyttet til Oslo og 13.900 flyttet fra Oslo.

Folketallet økte i alle fylker bortsett fra Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

Ullensaker øker mest i tredje kvartal

Hvis vi ser på det siste kvartalets tall, er det Ullensaker som igjen har størst økning, med 530 flere borgere.

454 av disse kom fra innflytting, mens fødselsoverskuddet var på 76 (120/44).

Lørenskog økte med 433, etter en netto innflytting på 367.

Her var fødselsoverskuddet på 66 (115/49).

Nannestad vokser sterkt i tredje kvartal

Vår største kommune, Skedsmo, økte med 261 i tredje kvartal, etter en netto innflytting på 188.

I Skedsmo ble det født 158, mens 85 døde, som gir pluss 73.

Nannestad og Nittedal kan også notere solid vekst, med henholdsvis 158 og 151 flere innbyggere.

I Nannestad kom 131 fra netto innflytting, temmelig mange på tre måneder i en kommune med 13.600 innbyggere.

I Nittedal var netto innflytting 117 borgere.

Fødselsoverskudd i tredje kvartal

Alle våre 14 kommuner hadde fødselsoverskudd.

Lavest i Hurdal og Gjerdrum med fire, i Nes fem.

Nes og Eidsvoll må notere lavere folketall enn for tre måneder siden.

I Nes var nedgangen på 53, i Eidsvoll minus 41.