Folketallet i Akershus har økt med 30,1 prosent på 2000-tallet, viser tall Akershus fylkeskommune har publisert på sine nettsider.

Økningen har vært størst på Øvre Romerike, med 46,6 prosnet, fulgt av Nedre Romerike 31,8 prosent, Follo 26,3 prosent og Asker/Bærum 23,4 prosent.

Årsaken har i de fleste årene vært netto innvandring, men de siste tre årene har innenlands netto innflytting vært den viktigste drivkraften.

Tre scenario

Tre scenario for framtidig vekst legger lav eller moderat nasjonal befolkningsvekst til grunn. Innvandringen forutsettes å være lav eller moderat. Nettoflyttingen til Akershus er det som skiller scenarioene fra hverandre.

Den sterkeste befolkningsveksten er ventet på Øvre Romerike, mens Follo er forventet å vokse minst blant delregionene i fylket, uavhengig av hvilket scenario.

Scenario høy vekst legger til grunn at Akershus vil vokse like mye de neste 17 årene som vi har gjort de 17 foregående årene (30 prosent).

41,3 prosent på Øvre?

Økningen på Øvre Romerike er satt til 41,3 prosent, for Nedre Romerike 33,6 prosent.

Scenario middels vekst legger til grunn at veksten vil bli litt lavere de neste 17 årene (25 prosent).

Her er tallene for Øvre og Nedre Romerike henholdsvis 32,7 og 29,2 prosent.

Scanrio lav vekst legger til grunn at flyttingen til Akershus vil falle kraftig, men ikke like kraftig som SSB legger til grunn i sitt hovedlaternativ fra sommeren 2018.

Dette gir en befolkningsvekst på 21 prosent de neste 17 årene.

Økningen på Øvre er satt til 27,9 prosent, for Nedres del til 24,2 prosent.