Totalt seks personer er siktet i opprullingen av en større narkotikasak på Romerike. Av de seks er to personer varetektsfengslet – en mann i slutten av 30-åra fra Ullensaker og en mann i begynnelsen 30-åra fra Follo – de andre er løslatt.

– Ullsokningen er Europa-president i 1%-klubben Rock Machine MC, som har kanadisk utspring og er nyetablert i Norge, sier lensmann i Ullensaker, Morten Huse.

Saken er rullet opp etter at politiet mandag gjorde beslag i «flere tittals kilo narkotika» og sju skytevåpen. På grunn av etterforskningen vil ikke politiet gå ut med hva slags type narkotika som er beslaglagt, men Dagbladet skriver at det skal være snakk om hasj.

– Samfunnsfiendtlig og samfunnsskadelig

Alle de pågrepene har tilknytning til 1%-klubben Rock Machine MC. Ifølge politioverbetjent Halvard Askilsrud i Romerike politidistrikt har klubben ligget nede en periode, men er nå i ferd med å slå seg opp i Norge, de har ennå ikke klubbhus, men har tilhørighet til Ullensaker.

– Denne typen kriminalitet er samfunnsfiendtlig og samfunnsskadelig. 1%-klubbene driver med organisert kriminalitet innenfor narkotika, vinning, pengeutpressing og torpedovirksomhet, sier lensmann i Ullensaker Morten Huse.

Han understreker viktigheten av å slå hardt ned på disse miljøene så tidlig som mulig.

– Ofte forsøker talspersonene i disse miljøene å bagatelisere saken ved å omtale seg selv som motorsykkelentusiaster. Det er de ikke. Dette er organisert kriminalitet. Derfor ønsker vi ikke å la slike miljøer få grobunn og holder trykket på klubbene, sier Huse.

En 1 %-klubb er en betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler. De definerer seg selv som den ene prosenten i samfunnet som lever utenfor lovverket.

Romerike i norgestoppen

På pressekonferransen torsdag opplyste politiet at det er tilsammen 76 1%-medlemer fordelt på de seks klubbene på Romerike. 74 prosent av disse er straffedømte. 48 av 76 medlemmer er ikke registrert med arbeid. Politiet kunne også opplyse at konfliktnivået mellom klubbene er lavt.

– Romerike er i norgestoppen når det gjelder kriminelle mc-miljøer, med hele seks klubber. Likevel vil vi ikke si at «vanlige innbyggere» har noe å frykte fra klubbene. Det er også veldig lite bråk klubbene i mellom, men samtidig vet vi hva de er i stand til å gjøre dersom de komme i konflikt med hverandre. Vår beskjed er at vi holder øye med dem og hvis de driver med kriminalitet, så skal de ikke føle seg trygge, sier Huse.

De seks klubbene på Romerike er:

  • Hells Angels MC - Ullensaker
  • Bandidos MC – Lillestrøm (Ikke aktiv)
  • Coffin Cheaters MC – 2 stk - Ullensaker og Eidsvoll
  • Outlaws MC – Øvre Romerike
  • Gremium MC – Nes
  • Rock Machine MC – Ullensaker

Rock Machine MC er ifølge politiet etablert i 13 land. De skal være forholdsvis store i Tyskland. Politiet sier de ikke vet hvorfor «alle» 1%-klubbene slår seg til på Romerike, de har likevel noen teorier:

– Det er grunn til å tro at nærheten til Oslo, hovedflyplassen og svenskegrensa gjør området et atraktivt for dette miljøet, sier lensmann Huse.

Advokat Øivind Sterri, som forsvarer en av de to fengslede, sier til NRK at han på det nåværende tidspunkt ikke har noen kommentar.

Forsvareren til den andre fengslede, advokat Gunhild Lærum, sier til NRK at hennes klient er sjokkert over den omfattende siktelsen og at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av et omfattende organisert nettverk.