En rekke kommuner, spesielt i bygde-Norge, sliter med fødselsunderskudd. Det vil si flere dødsfall enn fødsler.

Som foregående år er situasjonen derimot svært gunstig på Romerike.

Alle våre 14 kommuner hadde flere fødte enn døde i 2017.

Fødselsoverskuddet for hele Romerike var på 1.240.

Ullensaker x 2

I Ullensaker kom 410 barn til verden, mens 189 personer døde. Det gir et overskudd på 221.

Nærmest kommer Skedsmo med et fødselsoverskudd på 180 og Lørenskog med pluss 174.

12 av 14  kommuner opplevde samtidig større innflytting enn utflytting.

Også her troner Ullensaker øverst med en netto økning på 1.256.

3.672 personer flyttet til Ullensaker i løpet av fjoråret, mens 2.416 flyttet ut av flyplasskommunen.

Lørenskog hadde 1.094 flere innflyttere enn utflyttere, mens Skedsmo hadde 727 på plussiden.

Enebakk og Hurdal hadde flere utflyttere enn innflyttere i fjor, henholdsvis minus 32 og 12.

Passerer 300.000

Romerikes Blad skrev i forrige måned om de samlede folketallene for 2017.

Romerikes befolkning økte med 6.191 til 296.996, noe som tilsvarer 2,1 prosent.

Økningen var størst i Nannestad med 4,6 prosent, som var mest i hele landet.

Ullensaker hadde 4,2 prosent vekst, Lørenskog 3,4 prosent.

I løpet av 2018 vil Romerikes folketall etter alt å dømme til å passere 300.000.

FAKTA

Fødselsoverskudd

Ullensaker 221 (410–189)

Skedsmo 180 (580–400)

Lørenskog 174 (423–249)

Rælingen 112 (216–104)

Sørum 102 (185–83)

Nittedal 88 (213–125)

Eidsvoll 73 (247–174)

Nes 72 (242–170)

Nannestad 59 (130–71)

Enebakk 47 (101–54)

Fet 44 (118–74)

Gjerdrum 34 (72–38)

Aurskog-Høland 29 (162–133)

Hurdal 5 (34–29)

Netto innflytting

Ullensaker 1.256 (3.672-2.416)

Lørenskog 1.094 (3.973-2.879)

Skedsmo 727 (5.009-4.282)

Nannestad 525 (1.392-867)

Nes 364 (1.510-1.146)

Nittedal 238 (1.664-1.426)

Sørum 213 (1.474-1.261)

Aurskog-Høland 200 (966–766)

Eidsvoll 160 (1.682-1.522)

Gjerdrum 121 (588–467)

Fet 61 (840–779)

Rælingen 35 (1.542-1.507)

Enebakk – 32 (707–739)

Hurdal – 12 (281–293)