Hundeoppdretteren i Enebakk blir tiltalt

HUND OG HASJ: Det var i dette fjøset på gården i Enebakk at politiet i februar 2013 fant en cannabisplantasje og en «hundefabrikken». Foto: Knut A. Nadheim

HUND OG HASJ: Det var i dette fjøset på gården i Enebakk at politiet i februar 2013 fant en cannabisplantasje og en «hundefabrikken». Foto: Knut A. Nadheim

Artikkelen er over 3 år gammel

ENEBAKK: Mannen som er mistenkt for grov dyremishandling på en gård i Enebakk blir nå tiltalt for forholdet.

DEL

– Vi har utarbeidet en tiltale mot mannen, og den vil nå bli forkynt, sier politiadvokat Øystein Rusnes i Follo politidistrikt.

I februar 2013 aksjonerte politiet mot en gård på Flateby i Enebakk, etter bekymring for hundeholdet i kennelen. I låven fant de en stor cannabisplantasje, samt 110 hunder, deriblant chihuahuaer.

Politiet har tiltalt mannen i 40-årene for cannabisdyrking, men foretok seg ikke noe rundt hundeholdet.

Benekter forholdene på gården

– Han har vært inne til avhør hos oss i sommer der han nekter straffskyld, han benekter også å ha kjent til forholdene på gården.

Mannen kommer til å bli tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven paragraf 37 og paragraf 24. Strafferammen på slike lovbrudd er opp til et år i fengsel.

Les også: Vil stoppe omstridt oppdretter

Ble Henlagt

Grunnen til at det først nå blir tatt ut tiltale mot mannen er at anmeldelsen ble levert av Dyrehjelperne så sent som 18. juni i fjor sommer.

Saken ble deretter henlagt grunnet bevisets stilling 5. september 2014. Henleggelsen ble senere klaget inn og statsadvokaten mente at saken måtte etterforskes videre.

Etterforskningen har pågått gjennom vinteren og våren, og det er denne etterforskningen som ligger til grunn for tiltalen.

– Hvorfor det har tatt så lang tid er fordi det har vært en svært sammensatt sak. Anmeldelsen ble også levert veldig sent og når den i tillegg først ble henlagt så har det tatt lenger tid enn man kanskje skulle ønske, forklarer politiadvokaten.

Saken blir mest sannsynlig berammet i Follo tingrett utpå nyåret.

ANMELDTE: Styreleder Frank Alm Haugen i Dyrehjelperne anmeldte saken til politiet. Foto: Brede Høgseth Wardrum

ANMELDTE: Styreleder Frank Alm Haugen i Dyrehjelperne anmeldte saken til politiet. Foto: Brede Høgseth Wardrum

 

Etterforsket saken selv

Frank Alm Haugen, tidligere styreleder i Dyrehjelperne, forteller at de i samarbeid med Dyrebeskyttelsen overleverte en hel perm med dokumentasjon som angivelig beviser utbredt dyremishandling, da de anmeldte saken.

– Vi leverte en oversikt over alle hundene som var tilstede på gården, det var et stort arbeid som tok veldig lang tid. For oss var det viktig at alt kunne dokumenteres eller verifiseres, forteller han.

Alle dyrene som er dokumentert av Dyrehjelperne har konkrete bevis og skal tåle en rettsak.

Det var et stort arbeid å oversikten over alle dyrene og alle fakta i saken.

– Når vi leverte vår dokumentasjon på politihuset fikk vi beskjed om at vi hadde etterforsket saken ferdig for dem. Det var nok sagt på fleip, men det er litt sannhet i det også.

Alm Haugen er kritisk til at etterforskningen har tatt så lang tid, spesielt med tanke på at det allerede i 2008 var beslag av dyr på gården.

– Dyrehjelpen mener at det har tatt alt for lang tid før man har kunnet tiltale han, man må huske på at dette funnet ble gjort tilbake i 2013. Dette er en viktig prinsipiell sak som omhandler dyrs rettigheter, det må man ta på alvor.

Romerikes Blad har forsøkt å komme i kontakt med mannen som nå blir tiltallt, for å få en kommentar i saken uten hell.

FAKTA

Dyrevelferdsloven paragraf 37, første ledd:

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes medvirkning.

Dyrevelferdsloven paragraf 24:

Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

a) fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,

b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,

c) spredning av smitte begrenses, og

d) dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

AKSJONERTE: Bildet viser politiet da de aksjonerte mot gården i 2013. De hadde tidligere også aksjonert mot gården i 2008. Foto: Vidar Sandnes

AKSJONERTE: Bildet viser politiet da de aksjonerte mot gården i 2013. De hadde tidligere også aksjonert mot gården i 2008. Foto: Vidar Sandnes

Artikkeltags