Politiet kunne følge blodet etter elgpåkjørsel

Elg mot buss i kveld.