Snart kan du bli viet av disse

VIGSELSRETT: Ullensaker-ordfører Tom Staahle.

VIGSELSRETT: Ullensaker-ordfører Tom Staahle.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra 1. januar må kommunene være klare til å ta i mot brudepar som vil gifte seg borgelig.

DEL

I juni vedtok Stortinget lov om endringer i ekteskapsloven. Lovendringen innebærer at vigselsretten etter ekteskapsloven bortfaller for notarius publicus og overføres til ordfører og varaordfører.

Det er lovfestet plikt for kommunene til å etablere et tilbud om vigsel, og kommunene må være klare til å ta imot brudepar som vil gifte seg borgerlig, allerede 1. januar neste år.

Navngitte personer

Ordfører og varaordfører i kommunene er allerede gitt en direkte vigselsrett. I tillegg kan kommunestyret selv gi andre navngitte folkevalgte eller administrativt ansatte rett til å vie par, men det forutsettes at disse har en klar tilknytning til kommunen.

Kommunestyret i de ulike kommunene må sørge for at et tilstrekkelig antall personer i kommunen får vigselsmyndighet.

Det stilles samtidig krav til at kommunen legger til rette for det seremonielle. I retningslinjene heter det at det må være verdige og høytidelige rammer, ikke bare rundt selve vielsen, men også rundt rutiner i forkant.

Utdannet prest

I Skedsmo betyr det at par som vil gifte seg borgerlig, snart kan bli viet av ordfører Ole Jacob Flæten eller varaordfører Boye Bjerkholt. Flæten har muligens allerede erfaring med å vie par da han er utdannet prest.

Rådmannen anser det imidlertid som hensiktsmessig og også gi andre vigselsmyndighet.

Av mulige lokaler som egner seg, pekes det på rådhuset, men også andre kommunale bygg kan være godt egnet, ifølge rådmannen.

Kommunale vigsler skal være gratis for kommunenes egne innbyggere, men det gis anledning til å kunne få dekket merkostnader.

Tall fra Nedre Romerike tingrett viser at det årlig avholdes vigsler for rundt 60–70 par der minst en av brudefolkene er bosatt i Skedsmo kommune.

VIGSELSRETT: Ordfører i Nes, Grete Sjøli.

VIGSELSRETT: Ordfører i Nes, Grete Sjøli.

VIGSELSRETT: Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

VIGSELSRETT: Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

Artikkeltags