Lærum: – Kan få betydning for tidligere straffesaker

KAN FÅ BETYDNING: Advokat Gunhild Lærum ser ikke bort i fra at straffesaker der Eirik Jensen har vært involvert kan bli gjenopptatt. Hvis dommen blir stående.

KAN FÅ BETYDNING: Advokat Gunhild Lærum ser ikke bort i fra at straffesaker der Eirik Jensen har vært involvert kan bli gjenopptatt. Hvis dommen blir stående. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den profilerte advokaten Gunhild Lærum mener at dagens dom kan få betydning for straffesaker der Jensen har vært involvert.

DEL

– Det er klart at dette kan – og jeg understreker kan – bety noe i tidligere straffesaker der Jensen som politimann har vært involvert. Det kan også bety at gjenopptakelseskommisjonen får mer å gjøre i framtiden, sier hun til RB.

Tidligere politioverbetjent Eirik Jensen ble i Oslo tingrett mandag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Til pressen fortalte hans forsvarer John Christian Elden at de kommer til å anke. Dermed er dommen fortsatt ikke rettskraftig.

– Vi er ikke vant til utro tjenere i rettsstaten vår. Blir denne dommen stående kan det bety at vi endrer den noe naive holdningen vi har nå.

VIDEO: Her mottar Jensen dommen:

– Er du overrasket over at Jensen, som var en så høyt verdsatt politimann kunne bli dømt?

– Ikke overrasket, men det er nytt at noen som er så høyt ansett blir dømt. Dette er noe vi ikke har vært vant til. Det er en trist dag på mange måter, sier Lærum.

– Hva tror du er grunnen til at Jensen ikke anket på stedet?

– De har nå 14 dagers ankefrist og kan sette seg ned og lese gjennom dommen i fred og ro. De har nok en taktikk på hvordan de vil kjøre saken videre.

TRIST: Pensjonert politietterforsker Håvard Aksnes håper ikke at Jensen-dommen kommer til å ødelegge folkets tillit til politiet. Her fra pressekonferansen da «Lommemannen» var blitt pågrepet.

TRIST: Pensjonert politietterforsker Håvard Aksnes håper ikke at Jensen-dommen kommer til å ødelegge folkets tillit til politiet. Her fra pressekonferansen da «Lommemannen» var blitt pågrepet. Foto:

Kan ødelegge tilliten

Pensjonert politietterforsker Håvard Aksnes fra Nes, som sørget for at «Lommemannen» ble tatt, håper ikke at tilliten til politiet blir mindre – hvis dommen blir stående.

– Dette er i så fall noe en enkeltperson har gjort og har ingenting med hele politietaten å gjøre. Folk flest vil nok tenke at det vil virke inn på tilliten til hele etaten, men jeg håper jo virkelig ikke at den gjør det, sier han til RB.

I likhet med Lærum mener han at dagens dom er trist.

– Vi som har vært i politiet i lang tid ser jo på det her som helt fremmed. Men hvis dommen skulle bli rettskraftig må man huske på at det er en enkeltperson som står bak, gjentar Aksnes.

– Hvis dommen mot Jensen blir rettskraftig. Hvor viktig er det at han blir dømt?

– I den grad det måtte finnes sorte får er det viktig å finne dem og at sakene ikke blir feid under teppet. Det skal og er mindre enn nulltoleranse for sånt, svarer han.

Leder av Advokatforeningens forsvarerutvalg advokat Marius Dietrichson.

Leder av Advokatforeningens forsvarerutvalg advokat Marius Dietrichson. Foto:

Enig med Lærum

Lederen av Advokatforeningen mener i likhet med Lærum at Jensens saker bør gjennomgås hvis dommen blir stående.

– Tatt i betraktning at han da vil være domfelt som en del av en pågående kriminell organisasjon samtidig som han arbeider i politiet, så bør det vurderes om sakene han har ledet etterforskning av bør ettergås. Ikke for å lete etter bevis mot ham, men for å sjekke at han ikke har krenket eller forulempet andre, sier Dietrichson til NTB.

Han kaller saken den største rettsskandalen Norge har sett dersom dommen blir stående.

– Ikke bare fordi det dreier seg om en leder i norsk politi som da har vært gjennomkorrupt, men også fordi han har tilrettelagt for innførsel av flere tonn med narkotika. Saken er oppsiktsvekkende fordi domfelte har ledet politiets arbeid mot organisert kriminalitet, han har vært en spydspiss, og nå viser det seg altså at han har motarbeidet den etat han ble satt til å lede, han har selv vært en del av den virksomheten han skulle bekjempe, sier Dietrichson.

Han sier saken er svært alvorlig fordi den er egnet til å undergrave folks tillit til norsk politi og strafferettspleien.

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad. Foto:

– Ingen god dag for norsk politi

– Dette er ingen god dag for norsk politi, sier leder Sigve Bolstad til NRK etter å ha hørt domsavsigelsen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Retten festet ingen lit til Jensens påstand om uskyld.

– Det å være vitne til at en betrodd medarbeider i norsk politi får en så knusende dom, er ikke godt. Politiet er helt avhengig av tillit for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag, sier Bolstad.

Han vil ikke gi råd, men tar det for gitt at politiledelsen og øvrige aktører i justissektoren finner læringspunkter i saken og tingrettsdommen, dersom den blir stående.

– Justisminister Per-Willy Amundsen har uttalt at det ligger en god del erfaringslæring her. Det er jeg helt enig i. Men igjen må jeg understreke; dommen er ikke rettskraftig, poengterer Bolstad.

FAKTA

Eirik Jensen dom:

  • Den tidligere politimannen Eirik Jensen er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd.
  • Jensen har medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013, ifølge dommen.
  • Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667.800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.
  • Han er også funnet skyldig i å ha eid eller innehatten rekke skytevåpen en han ikke hadde våpenkort for. Både våpnene og korrupsjonsbeløpet skal inndras.

Gjermund Cappelens dom:

  • Gjermund Cappelen (tidligere Gjermund Thorud) er i Oslo tingrett dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, samt til inndragning av 825 millioner kroner.
  • Han er funnet skyldig i å ha innført 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.
  • Tingretten slår fast at Cappelen har gitt den tidligere politimannen Eirik Jensen gaver til en verdi av 667.800 kroner i form av en luksusklokke og kontanter og sørget for oppussing av politimannens bad.
  • Retten har gitt 30 prosent strafferabatt for at han har tilstått og forklart seg om Jensens rolle.
  • Cappelen hadde erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj, med en inntjening på opptil 125 millioner kroner.

Artikkeltags