Gå til sidens hovedinnhold

Eidsvoll: Har funnet krepsdyr i vannforsyningen

Artikkelen er over 2 år gammel

I oktober 2018 ble det oppdaget kreps i sørbygda som forsynes fra høydebasseng på Tærudåsen.

Dette informeres om i en pressemdeling fra Eidsvoll kommune.

 – Det ble oppdaget ved en inspeksjon av vannverket. Krepsen forekommer kun i høydebassenget, forteller virksomhetsleder i Eidsvoll kommune, Thomas Meisfjord.

– Små egg føres med vannstrøm til høydebassenget.

Meisfjord legger vekt på at krepsdyrene ikke medfører noen helserisiko. Dette er også bekreftet av Folkehelseinstituttet.

– Det er ingen helsefare forbundet med å drikke vann fra springen. Dersom det ikke hadde vært trygt hadde vi gått ut med at folk måtte kokt vannet.  

– Vi har gode vannprøver, uten avvik, legger Meisfjord til.

Les mer om problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann her.

Lever i ferskvann

Ulike typer kreps er en naturlig del av vannmiljøet i Tisjøen, og kan i noen tilfeller komme inn på vannledninsnettet. Krepsen (Pallaseopsis quadrispinosa) kan bli 1-2 cm lang og lever i ferskvann.  I enkelte tilfeller kan krepsen påvirke lukt og smak, samt være med på å tette igjen silsystemer.

– De rutinemessige vannprøvene viser at vannet i Eidsvoll har fortsatt god kvalitet og er i henhold til drikkevannsforskriften, forteller Meisfjord.

De fleste innbyggere som har hatt vannforsyning fra Tærudåsen vil sannsynligvis ikke oppleve dette som et problem. Dersom det oppleves redusert trykk, eller rørlegger er på besøk uansett- kan det være lurt å sjekke siler i tappekraner.

– Krepsen overlever som regel ikke i vannledningsnettet, men det kan forekomme at krepsen kommer ut. Skulle dette skje stoppes de av filter og siler. Du vil ikke oppleve å få en kreps i oppvaskkummen.

– Det har ikke kommet meldinger om kreps i drikkevannet fra privatpersoner. Det er foreløpig bare industrien som oppdaget det ved rutinemessige kontroller, sier Meisfjord.

Innbyggerne oppfordres til å kontakte kommunen v/kommunalteknikk om det oppdages kreps i systemet.

– Det kan være greit å sjekke siler og kraner av og til, som en del av vanlige rutiner, det blir som ha en bil.

– Men det er ingen grunn for frykt eller tiltak, kommunen har gjort det vi kan, sier Meisfjord. 

Mattilsynet, folkehelseinstituttet (FHI), kommuneoverlege og kommunens beredskapssansvarlige er rutinemessig varslet. Kommunen setter i verk nødvendige forebyggende tiltak fortløpende.

Kommentarer til denne saken