– En nasjonal dugnad som stat og kommune ikke tar

Det er ofte frivillige som må rydde opp og ta regningen for kattekolonier.