Gå til sidens hovedinnhold

Kompis angrepet og drept

Artikkelen er over 4 år gammel

Sju år gamle Noah var ute og luftet familiens lille valp, Kompis, på 11 uker da det gikk forferdelig galt.

En nabo var ute og luftet to hunder på grøntområdet rett ved familien hus. De to var staffer av et eller annet slag, ifølge Kompis sin eier.

– Den ene snuste og hilste normalt. Den andre slet seg fra eieren. Noah ble redd og slapp båndet og Kompis løp unna. Hunden angrep valpen, forteller Noahs far, David Tesaker på Skjetten.

Han har omtalt hendelsen på bloggen sin 17. september:

«Dette er en forferdelig dag! Hunden vår, Kompis, ble i dag bitt av en annen hund og overlevde ikke skadene. Han ble bitt i magen og punkterte lunger, fikk hull i hjertet samt ble bitt i halsen. Han var død da han ankom dyreklinikken – 3 uker lykke var alt vi fikk; en skatt, en trøst og en venn ...»

 

Hele familiens hund

Familien hadde bare hatt valpen i noen uker. Den var anskaffet etter at de tre barna og moren, som har hatt samme type hund som Kompis tidligere, hadde ønsket seg hund lenge.

Det var hele familiens hund som de endelig hadde fått etter at far i huset hadde holdt igjen lenge.

– Noah bebreidet seg selv etter at det skjedde, og vi har brukt lang tid på å forklare at det ikke er noen grunn til det. Det er klart det var et sjokk for ham å se en liten, hvit, lodden valp bli full av blod. Han sier han snudde seg bort, og som barn flest går han ut og inn av sorgen. Men det sitter nok i ham, forteller faren.

– Hadde dere noen betenkeligheter med å la Noah lufte hunden alene?

– De to eldste barna får lov å gå ut med valpen etter skolen, til grøntområdet noen få meter utenfor huset, ikke lenger, ettersom det er en liten rase og de klarer å holde kontroll på den.

Anmeldt

Familien har anmeldt det som skjedde.

– Jeg turte ikke annet. Hvis hunden skulle skade en annen hund igjen, eller et barn, vil ikke jeg være den som kunne sagt fra og ikke gjorde det. Men det er naboer som hadde den andre hunden i sin varetekt. Vi er ikke ute etter å henge ut dem på noe vis, eller forkludre naboskapet, forteller Tesaker.

– Naboen, en voksen dame, hadde hundene i bånd, men klarte ikke å holde igjen hunden som angrep. Hun gjorde det hun kunne, kjørte Kompis til veterinær og ble selv bitt da hun forsøkte å redde Kompis, forteller han.

Valpen døde på vei til veterinæren.

RB har snakket med naboen.

– Jeg vil ikke uttale meg. Dette er en politisak. Jeg har forklart meg til politiet. Så får de finne ut av hva som blir utfallet. Det er ikke min hund. Etter at jeg kom tilbake til dyrehospitalet ble den hentet av eier, sier hun til RB.

Hun vil ikke si verken hva slags rase hunden er, eller hvem som eier den.

– Valper bør bare hilse på trygge hunder

Damen som hadde hunden som angrep i sin varetekt, vil ikke si hva slags rase den er. Ifølge Kompis sin eier skal det være snakk om en staff av et eller annet slag. Saken etterforskes og påtaleansvarlig Kari Karlsen Aas, bekrefter at saken er anmeldt, men kan ikke si mer foreløpig.

– Bare engelsk staffordshire bull terrier er lovlig i Norge, sier biolog og hundeinstruktør Tanya Tysnes i Norsk Kennel Klub.

– At en voksen hund angriper valper, er ikke vanlig, men kan allikevel dessverre skje. Vårt generelle råd er at valper bare hilser på trygge hunder som man vet er kjent med valper, sier hun.

Naboen skal ha hatt hunden som angrep på fôr og har bekreftet at hun ikke eide den.

– Når det er snakk om en hund man ikke selv, eier eller kjenner godt, oppfordrer vi den som passer hunden til å utvise ekstra påpasselighet, sier Tysnes.

– At hunder er i bånd når de hilser på andre hunder kan også føre til uheldig adferd, sier hun.

Ifølge Dyrevelferdsloven skal barn under 16 år ikke ha selvstendig ansvar for dyr.

– Det er også viktig. Barn er ikke flinke til å forutsi mulige konsekvenser på samme måte som en voksen.

– Staffer er muskuløse, og dermed kan konsekvensene av bitt også bli større, sier Tysnes.

Opprinnelig er denne typen hunder avlet for kamp og de har kraftige bitt. Norsk Kennel Klub jobber likevel for å få opphevet et generelt raseforbud mot for eksempel rasen Amstaff, da de mener «farlighet» er et hundeeierproblem, og ikke et raseproblem.

Fakta:

  • Hundeholder er ifølge Hundeloven den som eier hunden eller har hatt omsorg for den i kortere eller lengre tid.
  • En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med den.
  • Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.
  • En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi.
  • Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den.
  • En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt.