Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr for ulovlig overvåking av flere millioner biler

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det slår Datatilsynet fast.

DEL

NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven. Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder. Overvåkingen var ulovlig, slår Datatilsynet fast.

Overvåkingen har foregått med tollernes kameraer både ved grensen og i innlandet, såkalte veivalgskameraer.

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Høyere gebyr med ny lov

Gebyret er fastsatt etter den gamle personvernloven som nå er blitt erstattet.

– Hadde vi vurdert lovbruddene opp mot den nye loven, hadde gebyret trolig blitt langt høyere, sier Thon.

Datatilsynet advarte allerede i mars 2017 om at Tolldirektoratets overvåking var inngripende for personvernet, og at den manglet hjemmel. I begynnelsen av 2018 varslet også Tolldirektoratets egne jurister om at overvåkingen var ulovlig.

Datatilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer.

Datatilsynet sier de har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvåket 80 millioner passeringer, og antall berørte personer anslås til sju-åtte millioner.

Tolletaten skal drive overvåking av grensekryssende trafikk, men de har også registrert og lagret data fra kameraer som Statens vegvesen har utplassert mange steder i landet. Dette er kameraer som Tolldirektoratet ikke skal ha tilgang til opplysninger fra, ifølge Datatilsynet.

Samfunnsoppdrag

Tolletaten har tidligere erkjent at personvern og informasjonssikkerhet ikke har vært godt nok ivaretatt, men de sier ryddearbeidet er kommet godt i gang.

– Vi erkjenner at tolletaten over tid har prioritert smuglingsbekjempelse på bekostning av personvernhensyn. Disse forholdene har vi nå systematisk kartlagt og vurdert. Vi har satt av betydelige ressurser for å få orden i eget hus og er godt i gang med ryddejobben, sa tolldirektør Øystein Børmer da saken ble kjent i februar.

Han opplyste da at det er etablert et omfattende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet i tolletaten med en foreløpig kostnadsramme på 200 millioner kroner. Statsbudsjettet for 2019 inneholder også en betydelig satsing på tolletaten, blant annet til en ny IT-løsning på kontrollområdet.

– Samtidig er det viktig å huske etatens samfunnsoppdrag. Vår oppgave er å sikre etterlevelse av lover og regler i forbindelse med grensekryssende vareførsel, bidra til korrekte skatte- og avgiftsgrunnlag, beskytte norsk næringsliv mot useriøse aktører og hindre ulovlig innførsel av varer som våpen, narkotika og andre helseskadelige produkter, sa tolldirektøren.

Vil svare

Tolletaten har ikke tatt stilling til gebyret.

– Etaten vil informere Datatilsynet om de faktiske forhold som har betydning for skyldvurderingen i sitt tilsvar til varselet innen fristen 2. april, sier tolldirektøren.

Han understreker at etaten tar personvern på alvor.

– For meg er det viktig å understreke at tolletaten til enhver tid skal følge lover og regler og utføre vårt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført omfattende interne kartlegginger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb, sier Børmer.

Artikkeltags