Så store er utslippene i din kommune: I Ullensaker skiller én «synder» seg ut

Se hvor mye CO2 som slippes ut i din kommune!

DEL

Se grafikken for CO2 utslippene i din kommune. To kommuner på Romerike skiller seg ut med relativt store utslipp. Det er Ullensaker og Skedsmo.

I Skedsmo ble det sluppet ut over 181.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Veitrafikk, avfall og avløp, oppvarming og industri, olje og gass er hovedårsakene til utslippsmengden.

I flyplasskommunen Ullensaker er det ikke uventet utslipp fra flytrafikk som står for størstedelen av utslippene. Til sammen slapp kommunen ut nesten 432.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Godt over halvparten stammer fra flytrafikken i kommunen.

Artikkeltags