Aps respons på regjeringens budsjettforslag for neste år er å syvdoble tilskuddet til utbygging av bredbånd i distriktene. Satsingen innebærer et årlig tilskudd på 500 millioner kroner.

– Bredbånd er i dag like viktig som strøm og telefon og noe både enkeltpersoner og bedrifter er avhengige av. Denne infrastrukturen må storsamfunnet være med å ta ansvaret for, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Halverer satsing

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å halvere bevilgningene til bredbåndsutbygging – fra 139 millioner kroner i 2017 til 70 millioner i 2018.

– Dette er bakstreversk politikk. Hvis vi sammenlikner med et vei- og jernbaneprosjekt, får vi veldig mye infrastruktur for 500 millioner kroner, poengterer Myrli.

Han hevder at Aps forslag er i tråd med behovet og etterspørselen etter de offentlige midlene. Tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging er svært godt mottatt, og NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), som administrerer ordningen, har fått søknader for store summer. Ap-politikeren synes det er uforståelig at regjeringen kutter i tilskuddet.

– Nasjonalt breibåndsråd har beskrevet behovet ganske godt når det foreslås å bevilge 400 millioner kroner neste år. Vår satsing er for øvrig det vi foreslo ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) tidligere i år, understreker Myrli.
 

Formidabel pott

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) sier at totalpotten til utbygging av bredbånd er «ganske formidabel».

– Myrli unnlater å si noe om hvor mye de kommersielle aktørene bidrar med, forklarer Stordalen overfor ANB.

De årlige investeringene til fast og mobilt bredbånd fra disse aktørene har økt med drøyt tre milliarder kroner siden 2013. I 2016 var investeringssummen 10,7 milliarder kroner. For regjeringen er ikke størrelsen på statens bevilgning avgjørende, men godt samspill mellom aktørene og at kommunene som har lavere dekning faktisk søker.

Saken fortsetter under bildet.

Hvis vi sammenlikner med et vei- og jernbaneprosjekt, får vi veldig mye infrastruktur for 500 millioner kroner.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap)


 

Høyt prioritert

Tilskuddet fra staten på 69,7 millioner kroner skal brukes til å bygge ut bredbånd i områder av landet hvor det ikke er kommersielt lønnsomt.

– Denne regjeringen har for første gang løftet elektronisk kommunikasjon inn i NTP. Dette viser hvor høyt vi prioriterer og skal prioritere dette framover, påpeker Stordalen.

– En vesentlig forskjell på Ap og dagens regjering er at midlene ikke spres generelt. Frp er for målrettede tiltak der behovet prioriteres, sier han. (ANB)