Dette må skje før rivingen av ruinene kan starte

Det vil fortsatt gå noen uker før restene etter Familiens hus er revet.