NÅ: Kommunen åpner for å innløse 22 boliger ved deponiet

Snart historie: Dersom politikerne er enige med rådmannen, kan flere av beboerne på søppeldeponiet snart finne seg et annet sted å bo.

Snart historie: Dersom politikerne er enige med rådmannen, kan flere av beboerne på søppeldeponiet snart finne seg et annet sted å bo. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen anbefaler kommunestyrepolitikerne å vedta utkjøp av opptil 22 boligeiere på nedlagte Brånåsen avfallsdeponi.

DEL

Rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune anbefaler kommunestyret å vedta utkjøp førstkommende onsdag.

Dette kommer frem i et saksframlegg som har blitt lagt ut av kommunen fredag formiddag.

Eskalert

Situasjonen for beboerne på nedlagte Brånåsdalen avfallsdeponi har lenge vært preget av usikkerhet og uro som følge av gassinnsig i boligene. For snart to uker siden ble det målt skyhøye nivåer av deponigass langt over eksplosjonsfare.

I kjølvannet av de siste tidens hendelser foreslår rådmannen nå at flere av søppelbeboerne kjøpes ut.

Spesiell situasjon

Rådmannen vurderer at det foreligger en spesiell situasjon ved Lillehaugen borettslag og at det vil det være vanskelig å gjennomføre tiltak i området rundt 3 Lillehaugen uten at boligene fraflyttes. Det samme gjelder fire leiligheter i Lensmann Klevs vei 195 (Haugen borettslag).

Anleggsperioden for å utføre tiltakene anslås til å ville bli på om lag to år. På bakgrunn av denne situasjonen vurderer rådmannen at alle de 18 leilighetene i Lillehaugen borettslag og de fire leilighetene i Lensmann Klevs vei 195, bør tilbys innløsning.

Demonstrerte: Rundt 50 beboere troppet opp i rådhussalen mai der de krevde innløsning av boligene. Nå kan det bli tilfellet for flere av dem.

Demonstrerte: Rundt 50 beboere troppet opp i rådhussalen mai der de krevde innløsning av boligene. Nå kan det bli tilfellet for flere av dem. Foto:

RB kommer tilbake med mer!

FAKTA

 • Deponigass er en form for biogass som utskilles fra den langsomme nedbrytningsprosessen som foregår i avfallsdeponier.
 • Gassen har et høyt innhold av metan, men inneholder også karbondioksid og monoksid samt diverse svovel- og nitrogenforbindelser.
 • Gassen er uønsket fra et miljøhensyn, men kan utnyttes til energiformål.
 • Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft.
 • Høye konsentrasjoner av karbondioksid (CO₂) i inneluft kan gi helseplager som hodepine og slimhinneirritasjon, nedsatt arbeidskapasitet og mistrivsel.
 • Kilde: Store norske leksikon og FHI

FAKTA

 • Skedsmo kommune opprettet avfallsdeponiet i Brånåsen i 1970. Deponiet var i operativ drift fram til 1990.
 • En naturlig prosess i denne type deponier er at avfallet brytes ned over tid, med en tilhørende dannelse av gass.
 • Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og inneholde helsefarlige komponenter.
 • Ett av husene i nærheten av deponiet har kommunen sett seg nødt til å kjøpe og rive, fordi det er ubeboelig som følge av deponigass.
 • Metangass fra deponiet fant også veien inn til en bedrift på Kjeller og forårsaket en eksplosjon i en sikringstavle.
 • Flere naboer har rapportert om helseplager de mener skyldes deponigass.
 • Det er gjennomført tettingstiltak i flere boliger. Flere av boligene har også setninger som følge av nærheten til deponiet.
 • Kommunen er ansvarlig for deponiet etter forurensningsloven. Fylkesmannen har pålagt kommunen å kartlegge utsatte hus, deponiets yttergrenser og omfanget av problemene.
 • Norges Miljøvernforbund har anmeldt Skedsmo kommune for en rekke lovbrudd i forbindelse med Brånåsen avfallsdeponi.

Artikkeltags