Gå til sidens hovedinnhold

NÅ: Kommunen åpner for å innløse 22 boliger ved deponiet

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen anbefaler kommunestyrepolitikerne å vedta utkjøp av opptil 22 boligeiere på nedlagte Brånåsen avfallsdeponi.

Rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune anbefaler kommunestyret å vedta utkjøp førstkommende onsdag.

Dette kommer frem i et saksframlegg som har blitt lagt ut av kommunen fredag formiddag.

Eskalert

Situasjonen for beboerne på nedlagte Brånåsdalen avfallsdeponi har lenge vært preget av usikkerhet og uro som følge av gassinnsig i boligene. For snart to uker siden ble det målt skyhøye nivåer av deponigass langt over eksplosjonsfare.

I kjølvannet av de siste tidens hendelser foreslår rådmannen nå at flere av søppelbeboerne kjøpes ut.

Les også

– Akkurat nå griner og ler jeg om hverandre

 

Spesiell situasjon

Rådmannen vurderer at det foreligger en spesiell situasjon ved Lillehaugen borettslag og at det vil det være vanskelig å gjennomføre tiltak i området rundt 3 Lillehaugen uten at boligene fraflyttes. Det samme gjelder fire leiligheter i Lensmann Klevs vei 195 (Haugen borettslag).

Anleggsperioden for å utføre tiltakene anslås til å ville bli på om lag to år. På bakgrunn av denne situasjonen vurderer rådmannen at alle de 18 leilighetene i Lillehaugen borettslag og de fire leilighetene i Lensmann Klevs vei 195, bør tilbys innløsning.

RB kommer tilbake med mer!

Les også

Målte rekordhøye gassverdier langt over eksplosjonsfare – naboene frykter de har vært i livsfare i flere dager

 

FAKTA

 • Deponigass er en form for biogass som utskilles fra den langsomme nedbrytningsprosessen som foregår i avfallsdeponier.
 • Gassen har et høyt innhold av metan, men inneholder også karbondioksid og monoksid samt diverse svovel- og nitrogenforbindelser.
 • Gassen er uønsket fra et miljøhensyn, men kan utnyttes til energiformål.
 • Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft.
 • Høye konsentrasjoner av karbondioksid (CO₂) i inneluft kan gi helseplager som hodepine og slimhinneirritasjon, nedsatt arbeidskapasitet og mistrivsel.
 • Kilde: Store norske leksikon og FHI

FAKTA

 • Skedsmo kommune opprettet avfallsdeponiet i Brånåsen i 1970. Deponiet var i operativ drift fram til 1990.
 • En naturlig prosess i denne type deponier er at avfallet brytes ned over tid, med en tilhørende dannelse av gass.
 • Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og inneholde helsefarlige komponenter.
 • Ett av husene i nærheten av deponiet har kommunen sett seg nødt til å kjøpe og rive, fordi det er ubeboelig som følge av deponigass.
 • Metangass fra deponiet fant også veien inn til en bedrift på Kjeller og forårsaket en eksplosjon i en sikringstavle.
 • Flere naboer har rapportert om helseplager de mener skyldes deponigass.
 • Det er gjennomført tettingstiltak i flere boliger. Flere av boligene har også setninger som følge av nærheten til deponiet.
 • Kommunen er ansvarlig for deponiet etter forurensningsloven. Fylkesmannen har pålagt kommunen å kartlegge utsatte hus, deponiets yttergrenser og omfanget av problemene.
 • Norges Miljøvernforbund har anmeldt Skedsmo kommune for en rekke lovbrudd i forbindelse med Brånåsen avfallsdeponi.

Kommentarer til denne saken