Kan bli aktuelt å grave opp søppelfyllinga

Artikkelen er over 2 år gammel

Skedsmo kommune har bestilt en rapport for å se på konsekvensene av en eventuell masseutskifting av Brånåsen avfallsdeponi.