Gå til sidens hovedinnhold

Ber helseministeren gripe inn

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøpartiet De Grønne mener at skandalen rundt Brånåsen avfallsdeponi har gått så langt at helseministeren må gripe inn.

Den prekære situasjonen som beboerne ved det nedlagte Brånåsen avfallsdeponi nå befinner seg i, skal opp i Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne sier at saken har gått så langt at helseministeren nå må gripe inn.

– Vi må få på plass en ordentlig kartlegging, og samarbeide med Skedsmo kommune om en varig løsning, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG) til NRK.

Ifølge statskanalen tar Stoknes også til orde for at Skedsmo kommune må starte å gi tilbud om å kjøpe ut de som bor utsatt til.

– Ikke farlig

Romerikes Blad i lengre tid hatt søkelyset på deponigassen som siger ut fra det nedlagte Brånåsen avfallsdeponi.

Så sent som 7. mars kunne RB bringe nyheten om beboere som ser seg nødt til å sove i stua, fordi de mener de får helseplager å oppholde seg på soverom hvor det er målt høye gassverdier.

Ifølge kommunens konsulent fra Multiconsult, Finn Christensen, er gassen ufarlig.

– Vi har tatt målinger av både organiske miljøgifter, som er flyktige gasser, samt metan og CO₂, for å se om det finnes en sammenheng mellom disse og undersøker dette nå sammen med folkehelseinstituttet, forteller Christensen til NRK.

FAKTA

 • Deponigass er en form for biogass som utskilles fra den langsomme nedbrytningsprosessen som foregår i avfallsdeponier.
 • Gassen har et høyt innhold av metan, men inneholder også karbondioksid og monoksid samt diverse svovel- og nitrogenforbindelser.
 • Gassen er uønsket fra et miljøhensyn, men kan utnyttes til energiformål.
 • Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft.
 • Høye konsentrasjoner av karbondioksid (CO₂) i inneluft kan gihelseplager som hodepine og slimhinneirritasjon, nedsatt arbeidskapasitet og mistrivsel.
 • Kilde: Store norske leksikon og FHI

FAKTA

 • Skedsmo kommune opprettet avfallsdeponiet i Brånåsen i 1970. Deponiet var i operativ drift fram til 1990.
 • En naturlig prosess i denne type deponier er at avfallet brytes ned over tid, med en tilhørende dannelse av gass.
 • Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og inneholde helsefarlige komponenter.
 • Ett av husene i nærheten av deponiet har kommunen sett seg nødt til å kjøpe og rive, fordi det er ubeboelig som følge av deponigass.
 • Metangass fra deponiet fant også veien inn til en bedrift på Kjeller og forårsaket en eksplosjon i en sikringstavle.
 • Flere naboer har rapportert om helseplager de mener skyldes deponigass.
 • Det er gjennomført tettingstiltak i totalt 99 boliger, i tillegg er det utført omfattende tiltak i tre boliger.
 • I flere av boligene er det funnet setningsskader.
 • Flere hus sjekkes også for den kreftframkallende gassen benzen.
 • Kommunen er ansvarlig for deponiet etter forurensningsloven. Fylkesmannen har pålagt kommunen å kartlegge utsatte hus, deponiets yttergrenser og omfanget av problemene.
 • Norges Miljøvernforbund har anmeldt Skedsmo kommune for en rekke lovbrudd i forbindelse med Brånåsen avfallsdeponi.

Kommentarer til denne saken