Avtalte kjøpesum på 6,6 millioner – politikerne mener prisen må ned 700.000

Selger og kjøper var enige om prisen for gården i Dalefjerdingen. Flertallet i kommunestyret mente derimot at prisen førte til en uforsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.