– En skulle tro at en slik eiendom er veldig attraktiv, men sånn er det ikke lenger

Eiendommen er bygdas billigste, men det er en liten hake...