Forsikringsselskapet Gjensidige ber folk være forsiktige og oppmerksomme når de kjører bilen inn i vaskehallen. Deres statistikk viser at svært mange av de rundt 1.000 uhellene som skjer i vaskehaller hvert år skjer om våren og i dagene rundt 17. mai.

En mann åpnet døren og forsøkte å skru av antennen da maskinen startet, men rakk det ikke før vaskebørstene nådde han. Både mann og bil fikk seg en kraftig såpevask og bilen ble full av vann. Med noen enkle grep både fra bensinstasjoner og forbrukere kan mye unngås.

Gjensidige mener det er mellom 500 og 1.000 uhell årlig der biler skades i vaskehaller. Gjensidige alene har inntil 200 saker. De fleste løser seg raskt og greit, men i en del av dem oppstår det «krangler», det vil si uenighet om hvem som har ansvaret for skaden. Er det bilisten eller bensinstasjonen eller begge?

– Det kan være usikkerhet om det er feil ved maskinen, eller om bilisten kan skylde seg selv, sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige i en pressemelding. Av og til er det også dårlig informasjon om hvordan vaskemaskinen skal benyttes.

– Det kan for eksempel være mangelfull skilting om hvordan portene for inn- og utkjøring fungerer, forteller han.

Typiske feil i vaskehallene

·         Varsellys som er feil montert eller som ikke gir mening for brukerne

·         Høyde og plassering av kjøretøyene inne i maskinene

·         Biler med ski-bokser

·         Antenner er ikke tatt av

·         Bakluker som åpner seg under vask, fordi maskinen påvirker sensorene under baklukene på bilene

Hva med forsikringen?

·         Hvis bensinstasjonen har ansvaret, dekkes hele skaden på bensinstasjonens ansvarsforsikring med fratrekk av stasjonens egenandel. Den må stasjonen betale «offeret» direkte

·         Hvis bilisten får ansvaret brukes den vanlige kaskoforsikringen

·         Hvis bilisten ikke har kasko må vedkommende ta regningen selv

·         Får bilisten ansvaret og det kun er en glasskade, er egenandelen 2 000 kroner, men det er ikke bonustap

·         Får bilisten ansvaret og det er en karosseriskade, er det ordinær egenandel og et mulig bonustap

Gode råd til de som har fått skadet bilen

·         Ta gjerne bilder med mobiltelefon som bevis for hva som har skjedd

·         Om mulig ta bilder som viser tekniske feil ved maskinen eller dører i hallen

·         Annet som kan dokumenteres gjennom bilder, er mangelfull skilting eller feilinformasjon på stedet om hvordan maskinen skal brukes

·         Finnes det vitner til hendelsen (andre i vaskekøen), noter navn og telefonnummer

·         Informer de ansatte på bensinstasjonen om hva som har skjedd så raskt som mulig etter uhellet

·         Noter navn på de du snakker med, og noter opplysninger som gis

·         Be om å få opplyst hvor maskinen er forsikret, da det eventuelt kan lette ditt eget forsikringsselskaps arbeid

·         Meld skade til forsikringsselskapet inklusiv detaljer om hva som skjedde og hvorfor du tror det skjedde

Hva er de vanligste skadene?

·         Gjenstander som har festet seg i børstene som skader neste bil ved vask

·         Slitte/møkkete børster som skraper opp lakken

·         Børster som henger seg opp i antenner, takstativ og takbokser og skader disse, eller skader lakken når de blir stående å rotere på ett sted over tid

·         Feilplassering av bilen i maskinen. Vaskehallens dører som treffer kjøretøyene ved inn- eller utkjøring fra vaskehallen

·         Skader som skyldes teknisk svikt ved maskinen eller dørene til hallen