Samlet var trafikkveksten i Norge fra 2014 til 2015 på 2 prosent, viser Vegtrafikkindeksen , som tar utgangspunkt i 348 tellepunkter landet rundt. For personbiler og andre lette kjøretøy økte trafikken med 1,8 prosent, mens den for tunge kjøretøy økte med 4,2 prosent.

Ifølge Dagsavisen var veksten i biltrafikken den største siden 2007. Klimaeffekten av økningen er større en gevinsten av de 34.000 nye elbilene som kom på norske veier i fjor, opplyser fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Trafikkveksten gjør at utslippene av klimagasser ville vært om lag 280.000 tonn høyere i 2015 enn året før, om ikke noe var blitt gjort for å få ned utslippene. Heldigvis var salget av elbiler høyt i fjor. Hver elbil reduserer CO2-utslippene med om lag to tonn, sett i forhold til andre nye biler, sier Schlaupitz til avisen. Elbilsalget bidrar dermed til at utslippsøkningen blir rundt 70.000 tonn mindre, det vil si 210.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Aller mest steg bruken av korte lastebiler mellom 5,6 og 7,6 meter, som økte med 6,3 prosent. En årsak til veksten i denne bilgruppen kan være fortsatt økonomisk vekst med behov for mye varer som skal fram til folk der de bor, sier prosjektleder Oskar Andreas Kleven i Vegdirektoratet. (©NTB)