Frikjent for forsikringsbedrageri – politiet refses for elendig etterforskning

«Flertallet finner at det er flere holdepunkter for at kollisjonen var planlagt og arrangert,» skriver Eidsivating lagmannsrett. Likevel så de seg nødt til å frikjenne de to bedrageriltiltalte romerikingene.