Antall voldssaker mot barn øker – Døgnåpen vaktordning skal fange opp enda flere

Antall saker med familievold og seksuelle overgrep er økende. En døgnåpen barnevernsvakt fanger opp stadig flere.