Avdekket 14 avvik under tilsyn i barnehage: – Vi tar dette alvorlig og vil rette opp alle feil

Under et ikke-varslet tilsyn ble det avdekket 14 avvik som krevde utbedring. Tilsynet ble gjennomført etter at kommunen fikk en anonym klage.