Oslo har vokst med i gjennomsnitt 10.000 mennesker hvert år de siste 15 årene, men familier begynner ofte å lete etter et nytt sted å bo når barna nærmer seg skolealder.

– Det blir flere og flere barn i alderen 0-5 år i indre by, men nesten halvparten forsvinner ut innen de fyller seks år, sier Rolf Barlindhaug, forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning hos Oslo Met, tilAftenposten.

Nå har kommunen sendt ut et brev til 13.500 barnefamilier med spørsmål om å delta i en nettbasert undersøkelse om fraflytting. Kommunen ønsker å vite hvorfor familiene flytter, og hva som skal til for å få dem til å bli.

– Det er viktig å vite, for at kommunen bedre skal kunne tilrettelegge for at også sentrumsnære områder i byen kan opprettholde en mest mulig blandet alderssammensetning. Det er berikende for boligområdene, sier Kjersti Granum, enhetsleder for Analyse i avdelingen for byutvikling hos Plan- og bygningsetaten.

NIBR/Oslo Met og Kantar Norsk Gallup bistår Oslo kommune i arbeidet med den nye undersøkelsen. Fredag kveld hadde 2.265 familier svart på undersøkelsen.

(NTB)